coaching met liset

coaching met liset small

Handiger leren


'Het zit er wel in, maar het komt er niet uit...'


Als je kind vastloopt op school, kan het zijn dat zijn manier van leren anders werkt. Soms worden leerproblemen geconstateerd; problemen met automatiseren, lezen, spellen en rekenen. De gevolgen hiervan kunnen erg vervelend zijn: concentratiestoornissen, belemmerende overtuigingen (‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom’), slecht slapen, faalangst, niet meer naar school willen, etc.

Met behulp van de Kernvisie methode kan ik hierbij helpen!

Hoe dan?

Ieder mens denkt op vier verschillende manieren: visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinestetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). Iedereen gebruikt al deze denksystemen, maar men heeft hierin wel een voorkeur.

Deze denksystemen zijn terug te vinden in de linker- en rechterhersenhelft. Links zit de ratio, zoals het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen maar ook de analyse, volgordes, logica en details. De rechterhersenhelft regelt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel. Het auditieve en digitale denken komt voort uit de linkerhersenhelft, het visuele en kinesthetische denken uit de rechterhersenhelft.

Op school wordt de lesstof zo aangeboden, dat deze goed kan worden opgenomen bij gebruik van het auditieve en digitale denksysteem (de linksgeoriënteerde leerstijl). Maar als je een rechtsgeoriënteerde leerstijl hebt, ontstaat er een 'leerprobleem'. De informatie sluit niet aan bij de manier waarop het kind van nature leert. Het kind mist hierdoor een deel van de lesstof, begrijpt er na verloop van tijd niets meer van en gaat zijn tijd vullen met andere dingen. Omdat andere kinderen de lesstof wel oppakken en begrijpen, denkt het rechtsgeoriënteerde kind vaak dat hij dom is. Faalangst en belemmerende overtuigingen kunnen zo ontstaan. Dit kan tot gevolg hebben dat het kind met tegenzin naar school gaat en huiswerk niet meer wil of durft te maken, want: “Ik doe toch nooit wat goed." 

Als Kernvisiecoach leer ik kinderen diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Dit geldt ook voor het aanpakken van sociaal-emotionele problemen. Kinderen zijn in staat het probleem visueel te maken en kunnen het daardoor zelf veranderen. 

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn eigen persoonlijke kracht te laten leren, met als resultaat een gemotiveerd kind dat weer met plezier naar school gaat.

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek kijken we gezamenlijk of de methodiek het gewenste effect gaat opleveren. Daarna volgen maximaal 6-8 coachingsessies, verdeeld over een periode van 3 à 4 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen op de basisschool (vanaf 7 jaar) maar ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 

Voor meer informatie over de Kernvisie methode, klik hier

 

coachingmetliset boek op hoofd