coaching met liset

coaching met liset small

Privacy/AVG

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
MetLiset verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij geeft. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die MetLiset verwerkt van u en/of uw kinderen:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum- en plaats

· Adresgegevens

· Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers

· Bankrekeningnummer

· Burgerservicenummer

· Toestemmingsformulieren

· Werkervaring, competenties en interessegebieden, gespreksverslagen

Bijzondere gegevens die ik indien noodzakelijk verwerk
Bijzondere gegevens die MetLiset verwerkt om mijn taak als coach te kunnen uitvoeren zijn:

· Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)

· Gegevens met betrekking tot de schoolprestaties /cognitieve ontwikkeling/sociaal-emotionele bijzonderheden.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

Hoe ik uw gegevens beveilig
De bescherming van uw gegevens vind ik belangrijk en ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.

Wie toegang heeft tot uw gegevens
Buiten mij coach heeft niemand anders toegang tot uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Contact
Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen: MetLiset p/a Einthovenlaan 47 9728 LV GRONINGEN tel. 06-55725886 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten
Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacy beleid kunt u bij mij aangeven. Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoons-gegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2021.